Svenska Skolan i Nairobi

a

Om Skolan

Studera utomlands på Svenska Skolan i Nairobi

Svenska skolan i Nairobi erbjuder förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium för dig som vill studera utomlands i spännande och exotisk miljö. Skolan har funnits sedan 1968, vilket innebär att vi har lång erfarenhet som svensk utlandsskola. Vi följer svenska läroplaner och vår skola vilar på demokratiska värderingar, som vilken svensk skola som helst.

Våra elever kommer främst från Sverige, men flera har erfarenheter från att studera utomlands i andra delar av världen. För oss är denna mångfald en positiv kraft och gör vår skola till en inspirerade plats att utvecklas på. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska samtidigt som vi förstärker engelskan, så att eleverna ska bli trygga i båda dessa språk.

Att vi finns i ett internationellt och flerspråkigt sammanhang märks på vår skola. Vi drar fördel av att vi finns i Kenya och alla de möjligheter som ges i vår närmiljö och andra platser i landet. Det kan vara ett studiebesök på en skola i Kawangware eller en resa till en nationalpark som ger oss inblickar och vidgar kunskapen om vår omvärld.

Den internationella miljön avspeglas även i personalkåren. Våra lärare rekryteras från Sverige och många har längre erfarenhet av att undervisa här på SSN och på andra svenska utlandsskolor. Vi har ett antal språklärare som undervisar i sitt modersmål och de fria aktiviteterna, som erbjuds på eftermiddagarna, leds många gånger av kenyanska instruktörer.

Skolan ligger ungefär 6 km väster om centrala Nairobi i stadsdelen Kilimani. I närområdet finns främst lägenhetshus, men även sportanläggningar och större och mindre shoppingcenter.  I miljonstaden Nairobi utgör skolområdet en oas och en annorlunda skolmiljö. Grönområdena varvas med tennisbanor, volleybollplan, basketplan, fotbollsplan, lekplats och en alldeles egen pool.

Skolan utgör ett fantastiskt alternativ för dig som vill att dina barn ska få studera i en svensk skola utomlands och få kontinuitet i sin skolgång under din familjs vistelse i Kenya. I mötet med ett nytt land och en ny kultur så är vår erfarenhet att barnen känner sig trygga i en bekant skolmiljö. Studier hos oss bäddar även för en smidig övergång för fortsatt studier när ni återvänder hem till Norden.

För er gymnasieelever som vill uppleva ett av era gymnasieår i en annan miljö och världsdel erbjuder vi er möjligheten att byta ut ett av era år utan att behöva läsa om det i Sverige. För de elever som läser ett eller fler gymnasieår och inte har sina föräldrar i Kenya finns ett internat på skolan.

Den svenska skolan i Nairobi drivs av en lokal skolförening, där vårdnadshavare till våra i dag cirka 160 eleverna är medlemmar. Detta gör att man som förälder har stor möjlighet att aktivt påverka skolans verksamhet.

Karibu!

i Plan mot kränkande behandling (antagen 210311)