Svenska Skolan i Nairobi

a

Om Förskolan

Välkommen till en svensk förskola i Nairobi

Här på SSN:s förskola arbeta vi utifrån den svenska läroplanen för förskolan och har ett stort fokus på att skapa relationer mellan barn och vuxna.

Gruppen är föränderlig vilket gör att relationer, trygghet och struktur är en viktig utgångspunkt för att barnen ska trivas och må bra. Även att arbeta för att hitta sätt där vi kan anpassa utifrån varje barns behov, intresse och förutsättningar är en grundpelare i vår verksamhet.

Vi tar emot barn från 18 månader till 5 år. Gruppen delas ofta upp för att möta barnens olika behov och de barn som är redo för större utmaningar får vara i vårt klassrum för att lära sig mer inom läsa, skriva, räkna.

Förskolan ligger mitt på skolgården där det finns öppna ytor, en lekplats med lekstugor samt en scen, kiosk, verkstad, biltvätt och vägbanor att cykla på. Det finns även sandlådor, rutschkanor, gungor, en stor klätterbåt och en fotbollsplan.

Förskolan har dessutom en egen liten inhägnad gård där vi kan samla barnen för sång- eller sagostund, olika lekar eller när gruppen behöver delas upp.