Svenska Skolan i Nairobi

a

Om Gymnasieskolan

Studera på gymnasium utomlands

Vi är i dag en gymnasieskola med närmare 100 elever fördelat över de tre årskurserna och de tre nationella gymnasieprogrammen vi erbjuder: Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det stora flertalet av våra gymnasieelever bor på skolans internat där vi har plats för 86 gymnasieelever. Övriga gymnasieelever bor här i Nairobi tillsammans med sina föräldrar eller hos en värdfamilj. Att studera på gymnasium utomlands innebär inte alltid att du får en gymnasieutbildning i enlighet med den svenska läroplanen, men hos oss på SSN är det en självklarhet.

Studier här på Svenska skolan i Nairobi (SSN) motsvarar studier hemma på din nuvarande gymnasieskola. En förutsättning är att vi kan erbjuda de kurser som det är planerat att du ska läsa under aktuellt läsår.

Vår undervisning

Vår undervisning håller hög standard, vilket möjliggörs av att vi har hög lärartäthet samt att våra lärare är engagerade, erfarna och behöriga. De relativt små undervisningsgrupperna ger oss möjlighet att individualisera undervisningen, och närheten mellan elev och lärare är påtaglig. Flera kvällar i veckan erbjuds eleverna ta del av lärarledd läxhjälp.

Våra elever har olika bakgrund och kommer från olika skolor runt om i Sverige. Detta gör att det blir mer dynamiskt och det tillför ett mervärde både i utbildningen och i det sociala. Eftersom det är ett litet antal elever, blir det också en mycket god sammanhållning mellan olika klasser, oavsett i vilken årskurs man går i. Det bidrar i sin tur till vår familjära atmosfär, som är ett av skolans signum.

Vårt unika läge i Kenya färgar naturligtvis innehållet i de kurser vi erbjuder. Inom ramen för vad aktuella kursplaner tillåter, försöker lärarna hitta kopplingar till Kenya. Det kan t.ex. innebära att de läser och arbetar med texter av kenyanska författare, tidningsartiklar som handlar om Kenya och dess grannländer. Vi erbjuder självklart de kurser som ingår i de tre nationella program som finns på skolan, samt dess inriktningar och ett antal fördjupningskurser. Tre av dessa kurser, de så kallade Östafrikakurserna, fokuserar i än högre grad på den region vi bor i.

Läromedel

Vi följer svenska läroplaner och vår skola vilar på demokratiska värderingar, som vilken svensk skola som helst. Vi använder oss av svenska läromedel i kombination med det pedagogiska material som kan införskaffas här i Nairobi. Eleverna på gymnasiet måste ha tillgång till en egen privat laptop som de kan använda i undervisningen.