Svenska Skolan i Nairobi

a

Bo på Internatskola

Att bo på ett internat, tillsammans med 83 andra elever är ett äventyr i sig. Våra elever vittnar om nya starka vänskapsband från Sveriges alla hörn. Att leva så nära sina kompisar, samtidigt som man måste ta ansvar för sig själv och sina studier skapar nära och starka band som för många håller långt efter att eleverna lämnat Kenya.

Som internatelev tar man under året ett stort steg in i vuxenlivet. Att flytta från sina föräldrar till ett internat innebär att man som elev får ta ett större eget ansvar för sina studier och sin vardag i en miljö långt borta från familj och vänner. Nästan alla elever känner någon gång under året hemlängtan.  För vissa sker det i början av året då allt är nytt och den gamla trygga tillvaron känns långt borta. Andra känner en hemlängtan när man känner sig sjuk, är stressad eller när man samtalar med familj och vänner hemma.

Elevernas förmåga att kompromissa och respektera varandras olikheter sätts på prov och utvecklas när 83 elever ska samsas om utrymme, rutiner och viljor.

Läxis 

Även om internatet är arrangör av många fritidsaktiviteter och äventyrsresor, så är internatet primärt en boendeform i en skolmiljö. Det innebär att alla ska kunna ta tillvara den fantastiska möjligheten att prestera bra i skolan. Internatet och skolan har ett självklart och nära samarbete, där bland annat läxläsning sker varje måndag till torsdag mellan 19-21. Klassrum används för grupparbeten men ger även elever tillgång till tysta studieplatser. Lärarledd läxläsning kan bli aktuell vid behov. Att studera tillsammans med sina klasskamrater upplever många elever vara till stor hjälp för att skapa förutsättningar att lyckas väl med sina studier oavsett tidigare resultat.

Våra förväntningar på dig som elev

Med säkerhet och trivsel som huvudsaklig grund finns ett antal regler för elever som bor på internatet, på Svenska skolan i Nairobi. Regelverket kan förändras löpande beroende på förändrade förutsättningar på internatet, Svenska skolan och i Kenya i stort.

Ett medvetet säkerhetstänkande är nödvändigt för att leva och bo i Nairobi. Kriminaliteten och trafiken är faktorer som bör tas på högsta allvar. Det är därför av största vikt att helt och hållet följa regler och råd, eftersom de i princip i samtliga fall grundar sig i att upprätthålla säkerhetsnivån.

Att anpassa sig till en helt annan kultur och säkerhetstänk är en viktig del av livet i Kenya. Vi eftersträvar att vänja ungdomarna att leva under dessa nya förhållanden. Det gör att reglerna på internatet är strikta i början och mer tillåtande när eleverna visar sig säkra i att hantera livet i Nairobi.

Genom att acceptera er plats på internatet har ni godkänt regelverket i sin helhet. Dessa kan komma att ändras under året och är beroende på säkerhetsläge och andra omvärldsfaktorer. Ladda ner och läsa vårt i Förväntansdokument

Skolan arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och vi har ett nära samarbete med säkerhetsbolag och ambassader. En del regler och förhållningssätt grundar sig även i att vi är gäster i en främmande kultur och vi visar respekt för denna.

Personal på plats

Internatet bemannas av personal rekryterad från Sverige med lämplig erfarenhet och utbildning för uppdraget. Internat personalens uppgift är att under säkra och trygga former dels skapa förutsättningar för att eleverna ska få en minnesvärd upplevelse av sitt år i Kenya och dels få livet på internatet att fungera för alla elever boende på internatet. De finns på plats som organisatörer, medmänniskor och pedagogisk hjälp.

Ansvarig för internatet är Christian Skoog c.skoog@ssn.or.ke

Internatpersonalen nås på boarding@ssn.or.ke, eller på tel nr  +254 721 431 414 eller +254 724 053 380

Ett år går väldigt fort hos oss och det är många elever som snarare räknar dagarna kvar med fasa i blicken. ”Jag bara måste uppleva detta och detta och detta igen… innan jag åker hem”, är en vanlig kommentar av elever boende på internatet.

Glöm inte att hålla koll på våra informationsmöten i Sverige och du är självklart välkommen med din ansökan eller intresseanmälan.