Svenska Skolan i Nairobi

a

Regler & Förhållnings­sätt

Med säkerhet och trivsel som huvudsaklig grund finns ett antal regler för elever som bor på internatet på Svenska skolan i Nairobi. Regelverket kan förändras löpande beroende på förändrade förutsättningar på internatet, svenska skolan och i Kenya i stort.

Ett medvetet säkerhetstänkande är nödvändigt för att leva och bo i Nairobi. Kriminaliteten och trafiken är faktorer som bör tas på högsta allvar. Det är därför av största vikt att helt och hållet följa regler och råd, eftersom de i princip i samtliga fall grundar sig i att upprätthålla säkerhetsnivån.

Skolan arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och vi har ett nära samarbete med säkerhetsbolag och ambassader. En del regler och förhållningssätt grundar sig även i att vi är gäster i en främmande kultur och vi visar respekt för denna.

Varje elev ska rätta sig efter regelverket och följa råd och anvisningar från internat och skola. Genom att bekräfta sin plats på internatet har man godkänt regelverket i sin helhet.

Dokumentet finns att ladda ner här: i Förväntansdokument