Svenska Skolan i Nairobi

a

Inskolning

Inskolning – Barn från 3 år och äldre

Det viktigaste under inskolningen är att barnet ska känna glädje och nyfikenhet på förskolan samt skapa en trygg relation till minst en av pedagogerna och gärna leka med några av barnen.

De tre första dagarna vill vi att barnet kommer i sällskap med en vårdnadshavare eller annan vuxen som barnet känner väl. Ni kommer 8.30 och är med i verksamheten hela förmiddagen fram till 11.00. Delta gärna aktivt som vuxen, så att barnet får en positiv känsla av förskolans verksamhet. Under denna tid får barnet tid att bekanta sig med miljön, de andra barnen, våra rutiner, samt oss vuxna. Fokus ligger på att barnet ska skapa en relation och knyta an till oss pedagoger. För olika barn tar detta olika lång tid. Innan barnet och pedagogerna är trygga med varandra ska barnet inte lämnas själv på förskolan.

Det är sedan individuellt hur lång tid det tar för barnet att vänja sig vid oss, från att bli lämnad kortare stunder till att utökas upp till en hel dag. Under denna period är det viktigt att barnet har en vuxen som befinner sig inom skolans område och kan komma tillbaka om barnet verkar oroligt. Avsätt två veckor för inskolning även om det ofta räcker med en dryg vecka. Innan barnet går hela dagar ansvarar ni själva för transport till och från skolan eftersom vi under inskolningsperioden inte följer busstiderna.

Lunch erbjuds från fjärde dagen om barnet verkar tryggt nog att stanna med oss utan vårdnadshavare och hämtas då 12.00. Dag fem ser likadan ut och från dag sex kan vi börja förlänga och se om det fungerar att barnet även stannar och vilar. Från åttonde dagen provar vi hela dagar. Dock måste vi vara förberedda på att det kan ta upp till två veckor innan inskolningen är avklarad.