Svenska Skolan i Nairobi

a

Östafrika Specialisering

EA-kurserna: kurser med Östafrika­inriktning

De flesta av våra gymnasiekurser färgas av vårt unika läge i Kenya och det närmiljön och landet har att erbjuda, men förutom det så finns det även möjlighet att lära sig än mer genom att läsa någon av våra EA-kurser, eller varför inte genom att läsa swahili som modernt språk.

EA-kurserna är i de flesta fall fördjupningskurser, vilket innebär att det finns förkunskapskrav. Samtliga EA-kurser kan räknas antingen som fördjupningskurser eller individuella val i din gymnasieexamen.

I samtliga EA-kurser varvas teorier med studiebesök, gästföreläsare och inte minst med det avslutande momentet på kurserna som är en fältstudievecka. Kurserna ger dig även en inblick i framtida karriär- och yrkesmöjligheter.

Beroende på vilken kurs man väljer får du som elev insikter i hur det är att leva i ett utvecklingsland, det utvecklingsarbete som pågår i området, den ekonomiska tillväxten och entreprenörsandan i regionen, hur FN som organisation fungerar eller vilka utmaningar det finns inom arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

East African Develompent

EA DEVELOPMENT

är den humanistiska och samhällsvetenskapliga specialiseringskursen HUMHUM00S, för den krävs att du har påbörjat eller läst klart kursen Samhällskunskap 2

I kursen studerar du uppkomsten av utvecklingsländer, situationen i desamma samt möjligheter och hinder för utveckling. Kursen ger en övergripande bild av biståndsarbete samt globaliseringens effekter. Kursen behandlar områden och begrepp såsom utveckling, bistånd, politiska och legala system, ekonomisk och social utveckling och fördelning. Kursen avslutas med en veckolång fältstudie i närheten av Lake Victoria i de västra delarna av Kenya.

LÄS MER HÄR

East African Wildlife UN

EA WILDLIFE

är den naturvetenskapliga specialiseringskursen NAVNAT00S, för den krävs att du har påbörjat eller läst klart kursen Biologi 2.

I kursen studerar du den afrikanska savannens djurliv och ekosystem med fokus på bevarandebiologi och den bofast befolkningens och turismens påverkan och samspel med detsamma. Du gör praktiska arbeten där du får lära dig teoretiska modeller för populationsbestämningar av djur, deras beteende och urval baserat på släktskap. Detta sker i samarbete med olika organisationer och viltlivsforskare. Kursen avslutas med en veckolång fältstudie i någon av Kenyas många reservat eller nationalparker.

East African Economy

EA ECONOMY

är kursen Internationell ekonomi SAMINE0 för den krävs att du har läst kursen Samhällskunskap 1b.

I kursen studerar du internationell ekonomi med extra fokus på Afrika i allmänhet och Östafrika i synnerhet. Vi studerar världsekonomins utveckling, dess aktörer och relationen dem emellan. Vi jämför affärskulturer i olika delar av världen och deras betydelse. Stor vikt läggs även vid lokalisering, resursfördelning och utvecklingsekonomi. Kursen avslutas med en veckolång fältstudie i stad och på landsbygd i de västra delarna av Kenya.

East African Culture

EA CULTURE

är den humanistiska och samhällsvetenskapliga specialiseringskursen HUMHUM00S, för den krävs att du har påbörjat eller läst klart kursen Samhällskunskap 2

Kursen ger fördjupade kunskaper om östafrikanska och då främst kenyanska kulturer, traditioner och skillnader mellan olika stammar och folkgrupper. Genom skönlitteratur, lokalhistoria, konst, sport och musik studeras olika kulturella yttringar i Östafrika utifrån antropologiska teorier. Kursen avslutas med en veckolång fältstudie i ett mindre samhälle i Kenya där interaktion med lokalbefolkningen ligger i fokus.

East African Model UN

EA MODEL UN

är den humanistiska och samhällsvetenskapliga specialiseringskursen HUMHUM00S, för den krävs att du har påbörjat eller läst klart kursen Samhällskunskap 2.

Kursen ger fördjupade kunskaper om FN som organisation och eleverna deltar i debatter med andra skolor samt ett avslutande internationellt rollspel som simulerar FN:s arbete i generalförsamlingen. Genom att fördjupa sig i resolutioners uppbyggnad och utformning samt debattera dessa ges eleverna möjligheter att fördjupa sig i olika utvecklings- och rättvisefrågor inom ekonomi, politik, miljö eller mänskliga rättigheter. Kursen avslutas med ett veckolångt rollspel i FN:s högkvarter här i Nairobi.

East African Language

EA LANGUAGE

är kursen modernt språk, swahili, steg 1 MODSWA01 den kursen har inga förkunskapskrav.

Kursen ger dig möjlighet att utöka dina kunskaper om Kenya, dess befolkning och kultur genom att läsa swahili som modernt språk. Swahili är ett av de officiella språken i Kenya, men talas även i andra delar av Östafrika. Swahili talas av mer än 100 miljoner människor. Kursen avslutas med en veckolång fältstudie i det kustnära området i sydöstra Kenya.