Svenska Skolan i Nairobi

a

Gymnasie­program

Hos oss finns det möjlighet att läsa något av följande högskole­förberedande gymnasie­program:

Z Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi (EKEKO)

Z Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap (NANAT) samt naturvetenskap och samhälle (NANAS)

Z Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap (SASAM)

Vi erbjuder de kurser som ingår i de tre program och dess inriktningar samt ett antal fördjupningskurser. Tre av dessa kurser fokuserar på den region vi bor i, Östafrika. I kurserna studerar vi vår omgivning såväl i teorin som i praktiken. Naturliga inslag är studiebesök, gästföreläsare och studieresor.

Specialkurserna heter:

  • East African Development, (HUMHUM00S, 100 poäng)
  • East African Model UN, (HUMHUM00S, 100 poäng)
  • East African Wildlife, (NAVNAT00S, 100 poäng)

Läs mer om de uppskattade specialiseringskurserna och innehållet här:

Östafrika specialisering $

Vi erbjuder franska, spanska och swahili som moderna språk. Swahili är ett av de officiella språken i Kenya. I och med att engelska är det andra officiella språket i Kenya och det talade språket i Nairobi, kommer dina kunskaper och färdigheter att utvecklas under tiden här.