Svenska Skolan i Nairobi

a

Transport­avgift

Transportavgifter 2023/2024

Elev som studerar på Svenska skolan i Nairobi har möjlighet till skoltransport.  I tjänsten ingår transport med skolbuss, alternativt inhyrd bil, i samband med den normala skoldagens början och slut, på fastställda tider.

Vi reserverar oss för begränsade möjligheter att erbjuda tjänsten i bostadsområden med allt för få elever. Det kan också bli aktuellt med skoltransport från och till uppsamlingsplats.

Transportavgifterna fastställs av skolföreningens styrelse.

Här kan du se och ladda ned i Transportavgifter 2023-2024