Svenska Skolan i Nairobi

a

Skolföreningen & Medlemskap

The Swedish school association of Kenya

Den Svenska skolan i Nairobi drivs av en kenyansk skolförening med rötter från 1968. Föreningen registrerades 1975 och regleras av ”The Society Act”.

En gång om året, innan kalenderårets slut, samlas föreningens medlemmar till årsmöte. Vid årsmötet presenteras årsredovisningen och beslut fattas gällande avgående styrelses ansvarsfrihet. Vidare väljs ny styrelse samt ordförande, kassör och sekreterare för skolföreningen.

Styrelsens huvuduppgift är att styra verksamheten men också att ha det ekonomiska ansvaret, fatta strategiska beslut samt driva övergripande policyfrågor och systematiskt följa upp och utveckla verksamhetens kvalitet. Styrelsen anställer rektor som är ansvarig för den pedagogiska ledningen i skolan samt den dagliga driften av verksamheten.

Föreningen har ingen medlemsavgift.

För mer information om föreningen se i Certified Constitution 220204

Svenska skolföreningens styrelse 2023-24

Per Karlsson
Styrelseordförande
styrelseordforande@ssn.or.ke

Margareta Brisman
Sekreterare

Fredrik Bard
Kassör

Moa Bergqvist
Skolverkets representant

Claes Nilsson
Ordinarie ledamot

Line Urban
Ordinarie ledamot

Ole Bydal
Ordinarie ledamot

Agnes Rube
Suppleant

Jessica Karim
Suppleant

 

Medlemskap i föreningen

Vem kan bli medlem?

Alla föräldrar och/eller vårdnadshavare till barn på Svenska Skolan i Nairobi beviljas medlemskap i föreningen. Elever har inte samma rättigheter men kan när de fyllt 18 år, liksom andra intresserade, ansöka om medlemskap.

Hur blir man medlem?

Föräldrar och/eller vårdnadshavare som har barn på Svenska skolan i Nairobi lämnar in följande blankett: i Ansökan-om-medlemskap-VH. Det går även att maila en skannad, signerad kopia av blanketten till info@ssn.or.ke

Övriga över 18 år som är intresserade av medlemskap lämnar in en skriftlig ansökan: i Ansökan om medlemskap för intresserade med motivering till skolexpeditionen eller mailar densamma till info@ssn.or.ke.  I dessa fall är det styrelsen som beslutar om medlemskap beviljas ett läsår i taget.

Hur avslutar man sitt medlemskap?

Medlem vars barn/elev slutar sina studier på skolan upphör per automatik att vara medlem.

Medlem som önskar avsäga sig sitt medlemskap i föreningen skall skriftligen meddela detta till skolexpeditionen eller genom att skicka ett mail till  info@ssn.or.ke  och är från det datumet skrivelsen anländer ej längre medlem i föreningen.

Vad innebär det att vara medlem?

För skolans utveckling och verksamhet är det viktigt att man som medlem engagerar sig i föreningen. För de medlemmar som är intresserade och som bor i Kenya finns det möjlighet att ingå i styrelsen. Styrelsearbetet innebär att man som förälder får en unik möjlighet att påverka skolans utveckling och våra barns skolmiljö. Det ger även dig som förälder en bättre kunskap om ditt barns skola och skolgång. Är du intresserad av att engagera dig eller höra mer om hur vi arbetar så maila gärna styrelseordförande styrelseordforande@ssn.or.ke

En gång om året har föreningen ett årsmöte – medlemmarnas deltagande på föreningsmötet är avgörande och betydelsefullt för att kunna fatta beslut, utse styrelsen och på så sätt driva skolan framåt.

  • Alla medlemmar ska ges tillgång till styrelseprotokoll, dessa anslås på skolexpeditionen och kan även mailas ut till medlemmar på begäran.
  • Alla medlemmar har en röst på föreningsmötena och även möjlighet att rösta för max två (2) andra medlemmar genom fullmakt.
  • Alla medlemmar ska kallas till och har rätt att vara med på föreningsmötena.
  • Alla medlemmar har rätt att och ska ges möjlighet att att yttra sig t ex genom skrivelse till styrelsen eller vid föreningsmöten.