Svenska Skolan i Nairobi

a

skolbussar & Rutiner

Elever som studerar på Svenska skolan i Nairobi har möjlighet att köpa tjänsten skoltransport. Vi reserverar oss för begränsade möjligheter att erbjuda tjänsten i bostadsområden med allt för få elever.

I skoltransport ingår transport med skolbuss, alternativt inhyrd bil, i samband med den normala skoldagens början och slut. Skoltransporten sker på fastställda tider och är indelad i tre zoner*. Avgifterna för de olika zonerna varierar beroende på avstånd till skolan och framgår av tabellen nedan. Det kan bli aktuellt med skoltransport från och till uppsamlingsplats. Transportkostnaderna fastställs av skolföreningens styrelse.

Här kan du ladda ner i Transportavgifter 2022-2023.

 

Vid sjukdom, ledighet eller vid andra tillfällen ni inte önskar skolskjuts som normalt, ber vi er med så god framförhållning som möjligt meddela detta till info@ssn.or.ke

Vid inställd transport till skolan måste detta göras senast 07.00 samma morgon direkt till chauffören och övriga ändringar senast 12:00 samma dag till skoladministratören, info@ssn.or.ke

Kontaktuppgifter till chaufförerna:

Jona 0720-274 979
Joseph 0721-792 859
John 0721-460 362

 

Förhållningsregler:

Vi vill att alla barn sitter på sätet och använder säkerhetsbältet under hela bussfärden. Chauffören eller personalen hjälper förskolebarnen med detta. Elever som inte klarar att följa dessa regler kan nekas att åka skolbuss. Alla barnen är klara vid upphämtningstiden och väntar i anslutning till grinden. Om man inte är klar i tid kan bussen bli tvungen att åka.  Ingen mat eller dricka i skolbussen. Alla barn upp till och med tre år sitter i bilbarnstol. Föräldern ansvarar för att det finns en lämplig bilbarnstol åt sitt barn.

Som inskolning på bussen för förskolebarn erbjuds förälder/ barnskötare, i mån av plats, att följa med på bussen i några dagar.

De äldre eleverna ansvarar själva för att efter avslutad skoldag gå direkt till busshållplatsen och där invänta bussen. Har bussen inte kommit 5 minuter efter planerad avgång rapporterar en elev till expeditionen. Alla bussar är försedda med ett sök system, som gör att skolan och Ultimate Security vid behov kan se exakt var varje buss befinner sig.

 

Skoltransporten är indelad i tre zoner.

Zon 1: Norr om SSN till Waiyaki Way, t ex Lavington och Kileleshwa
Öster om SSN längs Ngong Rd till rondellen Mbagathi Way, Valley Road, t ex Hurlingham
Väster om SSN längs Ngong Rd till Southern Bypass

Zon 2: Norr om Waiyaki Way men söder om Lower Kabete Rd, t ex Kyuna och Loresho
Väster om Ngong Forest längs Ngong Rd till Karen Shopping Center

Zon 3: Norr om Lower Kabete Road, t ex Hill View, Lake View och Runda
Väster och söder om Karen Shopping Center, t ex stora delar av Karen och Langata

Har ni frågor kring busstransporter av övergripande karaktär ber vi er mejla vår skoladministratör via info@ssn.or.ke