Svenska Skolan i Nairobi

a

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på skolan består av rektor, skolsköterska och kurator. Skolsköterskan har sin mottagning öppen för elever varje förmiddag, måndag-fredag.  Skolsköterskan är i första hand till för elever boende på internatet men finns även tillgänglig för övriga elever vid akuta behov. Elevhälsoteamet möts ett par gånger i månaden för att tillsammans identifiera behov och utforma anpassningar och stöd till elever med behov.