Svenska Skolan i Nairobi

a

skolbibliotek

Vårt skolbibliotek är uppdelat i två avdelningar; en för yngre elever och en för äldre elever och vuxna. Förutom svensk skön- och facklitteratur så har vi även en hel del engelsk litteratur.

Vårt skolbibliotek står alltid öppet. Tillgången till vårt välutrustade bibliotek är en viktig del för elevernas språkutveckling. Vi uppmanar till läsning och investerar årligen i nya böcker. Klassiska titlar blandas med modern litteratur och bilderböcker. Det finns även en uppsättning skönlitteratur på internatet.