Svenska Skolan i Nairobi

a

Informations­möten i Sverige

Vid ett par tillfälle under året, höst och vår, besöker vi Sverige och håller informationsmöten i olika städer.

Vid dessa tillfällen finns möjlighet att träffa både elever och personal och självklart går det bra att få sina frågor besvarade.

Vi informerar alltid om dessa informationsmöten på vår hemsida och Facebooksida: Svenska skolan i Nairobi. Vi ser gärna att man via mejl till info@ssn.or.ke  meddelar vad man heter, vilket program man går samt hur många personer som kommer att deltaga på informationsmötet.

Varmt välkomna!