Svenska Skolan i Nairobi

a

Antagnings­kriterier

Antagningskriterier för studier vid Svenska Skolan i Nairobi

Språk och modersmål

I och med att vi följer det svenska skolsystemet och vårt undervisningsspråk är svenska förutsätts att barnet/ungdomen kan svenska eller ett annat nordiskt språk. Undantag från detta kan göras om barnet/ungdomen eller åtminstone en av vårdnadshavarna har svenskt eller nordiskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Behörighet till gymnasiet

För att bli antagen till årskurs 1 på gymnasieskolan krävs slutbetyg från grundskolan samt behörighet för studier på högskoleförberedande gymnasieprogram.

Platstillgång på skolan

Först och främst undersöker vi om vi har plats på det program och/eller i den årskurs som du ansöker om. Generellt gäller att vi i de allra flesta fallen alltid kan erbjuda plats i för- och grundskolan, medan det på gymnasiet och internatet kan vara fullt. Vi rekommendera dock alla att ansöka i god tid för större chans till plats här hos oss då antagning sker löpande.

Boende i Nairobi

Elever boende i Nairobi tillsammans med sina vårdnadshavare och elev som har syskon som går på skolan har förtur. Detsamma gäller elever som planerar studera en längre tid här hos oss.

Studieplan (för elever på gymnasiet)

Det är viktigt att vi har möjlighet att erbjuda dig de kurser det är planerat att du skall läsa alternativt andra kurser så att du kommer upp i tillräckligt antal poäng/kurser. För att bli antagen till oss måste du godkänna de kurser vi har möjlighet att erbjuda dig.

Studieresultat

Ditt senaste betyg samt omdömet från nuvarande mentor ger oss information om dina tidigare studieresultat.

Särskilt stöd

Våra möjligheter att erbjuda särskilt stöd är begränsade och av den anledningen är det viktigt att vi får information om behov finns, samt detaljerad information om just vilket behov.  Målsättningen är naturligtvis att var och en av våra elever utifrån sina förkunskaper och behov skall nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För många elever med mindre behov av stöd så fungerar studierna här hos oss alldeles utmärkt och då främst på grund av våra relativt små undervisningsgrupper samt närheten till lärarna.

Betalningsansvar

Det måste tydligt framgå vem som är ansvarig för betalandet av skolavgiften och i de fall betalningen sker av kommun, företag eller organisation måste detta intygas av densamme. Ytterst ansvarig är alltid vårdnadshavarna, detta gäller även om eleven är myndig.

Antagningskriterier för boende på skolans internat eller i värdfamilj

Person

Genom ditt personliga brev hoppas vi få mer information om vem du är som person. Vi eftersträvar en gruppdynamik där olika personligheter ska trivas och komplettera varandra.  Vi strävar även efter en geografisk spridning samt så jämn fördelning som möjligt mellan killar och tjejer.

Hälsa

Annan viktig information för oss är din hälsostatus. Det finns mycket bra sjukvård här i Nairobi och Kenya, men det är av yttersta vikt att vi har information om din hälsa såväl från tidigare som eventuell pågående behandling eller medicinering för att kunna undersöka om denna vård kan erbjudas här. I de allra flesta fall finns behandling tillgänglig här i Nairobi.

Tillgång till boende

På internatet har vi i dag 62 rum varav 19 är dubbelrum samt ett trippelrum och resterande är enkelrum, totalt har vi därmed 83 platser. Korridorerna fördelas mellan killar och tjejer. Om du är flexibel när det gäller önskemål om boendeform (enkelrum, dubbelrum eller värdfamilj) har du större chans till plats här hos oss.

Godkännande av regler

För att bli antagen till skolan med boende på internat eller i värdfamilj måste du godkänna våra regler.

Betalningsansvar

Det måste tydligt framgå vem som är ansvarig för betalandet av internatavgiften och i de fall betalningen sker av företag eller organisation måste detta intygas av densamme. Ytterst ansvarig är alltid vårdnadshavarna, detta gäller även om eleven är myndig.