Svenska Skolan i Nairobi

a

En dag i Grundskolan

Ur elevperspektiv:

När jag åker till skolan och har kommit ur skolbussen gömmer sig min kompis på busshållplatsen. Jag blir glad varje dag när jag träffar henne. Innan skolan börjar leker vi på skolgården. Läraren ringer i klockan 8.30. Sen går vi in i klassrummet.

Först så har vi samling. Sen brukar vi ha svenska och sen så är det rast. Rasten är jätterolig för man får leka med alla. Ibland leker vi på den blå gungan och ibland spelar vi pingis.

Lunchen äter vi utomhus. Maten är jättegod och våra kockar är jätteduktiga. Bredvid matsalen finns vår swimmingpool. Vi har också en basketplan, en tennisplan och två sköldpaddor.

Jag är glad att jag går på Svenska skolan.

/Eleverna i 0-2:an

Ur lärarperspektiv:

Jag kommer in i klassrummet för år 0-2 och ser alla elevers fotografier uppsatta på väggen. Jag ser också ett alfabet och glada barn som är på väg in i klassrummet. Det är dags för morgonsamlingen.

På samlingen pratar vi om vilken dag, månad och år det är. Vi går igenom schemat för dagen.

I år 0-2 delar vi ofta upp oss i två grupper efter ålder, men även efter den nivå eleven befinner sig på. I de grupperna har eleven bästa möjlighet att få undervisning som just den behöver. En lustfylld undervisning är vårt motto då vi är övertygade om att det är då kunskapsinhämtning sker.

Vid olika tillfällen under året blir föräldrarna inbjudna för att se vad eleverna gjort.

 

Varje termin inleds med en lägerskola med övernattning. Platsen kan variera år från år men ofta brukar vi få  smakprov av Kenyas djurliv samt att prova på friluftsliv.

 

Svenska skolan i Nairobi är en skola där alla elever blir sedda och får utvecklas efter sina behov och förutsättningar.

En skola att växa i.