Svenska Skolan i Nairobi

a

Internat­avgifter

Här kan du se och ladda ner

i Internatavgifter 2022-2023

Svenska skolan i Nairobi är en svensk utlandsskola och har därmed rätt att ta ut avgifter. Skolan erbjuder boende på internat. Internatavgifterna fastställs av skolföreningens styrelse.

Internatavgift

I internatavgiften ingår kost och logi på internatet, alternativ i värdfamilj, samt en del utflykter och aktiviteter. Vi erbjuder fyra olika boendeformer. Boende på internatet i enkelrum, dubbelrum eller trippelrum samt boende i värdfamilj.

Internatavgiften för läsåret 2022/2023:

  • 107 400 SEK för enkelrum på internatet
  • 93 700 SEK för dubbelrum på internatet
  • 93 700 SEK för trippelrum på internatet
  • 93 700 SEK för enkelrum hos värdfamilj

 

Ansökan till internatet

Ansökan till internatet görs via ansökningsformulär på skolans hemsida.

Erbjuden plats på internatet, eller för boende i värdfamilj, bekräftas genom att göra en förskottsinbetalning på 20 000 sek. När beloppet är skolan tillhanda är platsen reserverad. Faktura skickas till, i ansökan, angiven mailadress. Beloppet avser betalning för ca två månader, en på höstterminen och en på vårterminen. Beloppet är ej återbetalningsbart.

Betalning av internatavgifter

Internatavgiften faktureras terminsvis i samband med terminsstart. Den betalas i sin helhet terminsvis, alternativt kvartalsvis uppdelat på fyra (4) inbetalningar. En administrativ avgift på 1 000 SEK tillkommer vid fyra (4) inbetalningar.

Ytterst ansvarig för betalning av internatavgiften är alltid vårdnadshavarna, detta gäller även om eleven är myndig. Detsamma gäller även för utflykter, aktiviteter och andra kostnader som eleven anmäler sig till och som inte ingår i internatavgiften.

Uppsägning av internatplats

Uppsägning av internatplats ska ske skriftligen till info@ssn.or.ke, innan den 1 juni, för skolstart på höstterminen, eller 1 november för vårterminen, för att betalningsansvaret för hel termin ska hävas. Uppsägning efter påbörjad termin innebär betalningsansvar för hel terminsavgift. Det åligger vårdnadshavarna att, inom angiven tidsram, meddela skoladministrationen om internatplats ska bibehållas eller ej.

Avbruten vistelse på internatet

Elev som lämnar internatet under pågående termin, betalar full avgift för terminen (d.v.s. halva årsavgiften) dessutom tillfaller inbetalat förskott skolan.

Vårdnadshavarna har fortsatt fullt betalningsansvar för hela terminsavgiften för elev som flyttar från internatet, oavsett anledning, under pågående termin.

 

Force majeure

Skolan skall vara befriad från skyldigheter som kan följa i det fall omständighet inträder som ligger utanför skolans kontroll. Det gäller i de fall skolan rimligen inte kan, eller borde ha förutsett, en situation vid avtalets ingående. Det kan röra sig om krig, revolution, terrorangrepp, eldsvåda, översvämningar, naturkatastrofer, myndighetsbeslut och/eller pandemier eller liknande situationer.

Utflykter och aktiviteter som ingår i internatavgiften, utöver mat och logi är:

  • Transfer till och från flygplatsen vid ankomst och avresa
  • Teambuildingcamping vid terminsstart
  • Stadsrundtur
  • Resa till kusten
  • Flertalet temamiddagar som tex Halloween, Julmiddag, Alla Hjärtansdag mm
  • Föreläsningar och evenemang på internatet
  • Transporter på ”utekvällar” under helger
  • Avslutningscamping

Svenska Skolan i Nairobi reserverar sig för eventuella fel i information och vi förbehåller oss rätten till eventuella förändringar. Eventuella förändringar kommer att aviseras.