Svenska Skolan i Nairobi

a

Högskole­provet

Högskoleprovet

Från och med 1 juli 2023 är det inte längre tillåtet att genom­föra högskoleprovet utomlands.

Från Universitets- och högskolerådet:

“UHR måste tyvärr meddela att det inte längre är aktuellt att genomföra högskoleprovet utomlands.

Med anledning av att lagen om in- och utpasseringskontroller (2022:1011) vid högskoleprovet träder i kraft den 1 juli 2023 så gör UHR bedömningen att högskoleprovet inte kan genomföras i utlandet”.

För mer information om högskoleprovet och hur du anmäler dig läs här https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/