Svenska Skolan i Nairobi

a

Ansök till Gymnasiet + Internat

Ansök till gymnasiet med boende på internat eller i värdfamilj

Här finner ni information om hur du ansöker om plats på Svenska skolan i Nairobi (SSN) med boende på skolans internat eller i värdfamilj. Vi tar emot ansökningar för läsåret 2024-25 från och med 1 oktober 2023.

Vänligen notera att vi endast behandlar och går igenom fullständiga ansökningar. Vi har tyvärr inte tid eller möjlighet att svara på alla individuella frågor om till exempel studieplaner och kursändringar innan dess.

Fullständig ansökan

  1. Fyll i följande ansökningsformulär i ANSÖKAN 2024-25
  2. Mejla in följande dokument till: info@ssn.or.ke
  • Betyg från föregående läsår – VT2023
  • Individuell studieplan, där det tydligt framgår vilka kurser det är planerat att du ska läsa de olika gymnasieåren. Detta gäller inte dig som ansöker till år 1 på gymnasiet.
  • Ett personligt brev – Några tips gällande det personliga brevet är att beskriva dig själv och din familj, dina starka och svaga sidor, intressen och framtidsdrömmar. Ta gärna upp några tankar kring din nuvarande studiesituation, tankar kring skola och utbildning och personliga förbättringsområden. Vi vill också gärna veta vad du förväntar dig av dina studier här på SSN. Bifoga ett foto på dig själv i brevet.
  • Personbevis på engelska. Välj: “Utdrag om folkbokföringsuppgifter – 120 med alla relationer” på engelska med stämpel: https://skatteverket.se/4.b1014b415f3321c0de1413.html#!/bestall?kod=1101&stamplat=1

Din nuvarande skolmentor ska fylla i ett konfidentiellt elevutlåtande som hen mejlar direkt till  info@ssn.or.ke. Dokumentet hittar du här: i konfidentiellt elevutlåtande eller som i PDF

 

  1. Betala in ansökningsavgiften på 975 SEK via skolans Plusgiro 75731-0. Glöm inte att ange fullständigt namn på eleven. Ansökningsavgiften är inte återbetalningsbar.