Svenska Skolan i Nairobi

a

skolavgifter

Svenska skolan i Nairobi är en svensk utlandsskola och har därmed rätt att ta ut skolavgifter.
Dessutom har skolan möjlighet att ansöka om statsbidrag. Det är skolan som ansöker om statsbidrag och det är skolan som organisation som blir beviljad bidrag – inte enskilda elever eller vårdnadshavare. Skolföreningen är ej vinstdrivande.

I skolavgiften ingår förutom undervisning och läromedel även lunch och av skolan anordnade pedagogiska utflykter såsom lägerskola, fältstudier och studiebesök. För elever i förskolan och grundskolan ingår även fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Fria aktiviteter som kan komma att erbjudas kan avgiftsbeläggas. Särskilt stöd kan erbjudas i mindre omfattning och i de fall detta angivits i samband med ansökan, i annat fall kan kostnad tillkomma.

Skolavgifterna fastställs av skolföreningens styrelse.

Här kan du se och ladda ner i Skolavgifter 2023-2024