Svenska Skolan i Nairobi

a

stipendium

Bakgrund

Den svenska skolföreningen har beslutat att införa möjligheten för familjer att ansöka om stipendium för barnens studier vid Svenska Skolan i Nairobi. Denna möjlighet avser familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala hela skolavgiften privat.

Stipendium kan endast ansökas om inför start av nytt läsår. Sökande anger själv omfattning på önskat stipendium i förhållande till sökandes ekonomiska förutsättningar.  Ansökan måste förnyas inför varje läsår.  

Kriterier

För att kvalificera sig som sökande av stipendium krävs följande:

  • Komplett ansökan till skolan är inskickad
  • Ett skandinaviskt språk (svenska, norska, danska) talas i hemmet
  • Skolavgiften betalas helt (dvs. 100%) privat
  • Eleven ska studera minst ett läsår vid SSN
  • Eleven är vid tiden för ansökan om stipendium boende i Kenya tillsammans med åtminstone en vårdnadshavare.
  • Eleven kommer under studietiden att vara boende i Nairobi tillsammans med åtminstone en vårdnadshavare
  • Ansökt stipendium kan ej överstiga 50% av den totala avgiften
  • De bristande möjligheterna att betala hela avgiften skall styrkas (se nedan). En plan för hur resten av avgiften kommer betalas skall också bifogas.
  • Om ansökan om stipendium avser befintlig elev så måste vårdnadshavarna kunna styrka förändrade ekonomiska förutsättning t ex gällande anställning, inkomst, familjeförhållanden eller sjukdom 

Så här gör du:

Fyll i ansökningsblanketten som du finner här: i Ansökan stipendium och skicka den till info@ssn.or.ke senast 30 april inför kommande läsår. De ekonomiska förutsättningarna skall styrkas med t ex. svensk/kenyansk deklaration, anställningskontrakt, hyreskontrakt, lönespecifikationer, kontoutdrag, tillgångar, skulder eller andra motsvarande handlingar. Vårdnadshavare samt bosättningsort styrks med t ex. personbevis.

Ansökan som inte är komplett enligt ovan kommer inte att behandlas. Detsamma gäller ansökningar som ej kommer in i tid. Kompletteringar kan krävs i form av t ex. ytterligare dokumentation eller intervju.  

Beslut:

Det är skolstyrelsen som fattar beslut om vem som tilldelas stipendium samt dess omfattning. Beslut fattas i slutet av maj. I början av juni informerar rektor sökande. Vid beslut kan styrelsen ta hänsyn till särskilda skäl. Styrelsens beslut kan inte överklagas.